Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Маус-Варна ЕООД

ПРИНЦИПИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА Маус-Варна ЕООД

    Маус-Варна ЕООД се отнася ангажирано към сигурността на вашите лични данни. 

Принципите на политиката ни за опазване неприкосновеността на личните ви данни са:

Ние ценим доверието, което ни гласувате, предоставяйки ни вашите лични данни. 

Винаги ще ги използваме по разумен и съотносим на вашето доверие начин.

Ще ви предоставим ясна информация относно начина, по който използваме вашите лични данни. 

Винаги ще бъдем прозрачни каква информация събираме, какво правим с нея, на кого я предоставяме и към кого трябва да се обърнете ако имате притеснения.

Ще предприемаме всякакви стъпки за запазване сигурността на вашите лични данни за да ги предпазим от злоупотреби.

Ще спазваме всички приложими закони и подзаконови разпоредби за защита на личните данни и ще си сътрудничим с органите, 

отговарящи за защитата на личните данни. В случай на отсъствие на законова уредба, свързана със защитата на личните данни, 

ще действаме в съответствие с общоприетите принципи за защита на личните данни.

 ПОЛИТИКА НА Маус-Варна ЕООД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последна промяна: Декември 2020 г.

Тази Политика за защита нa личните данни описва как те се събират, използват и защитават.

За какво се прилага тази Политика за защита на личните данни?

Политиката за защита на личните данни на Маус-Варна ЕООД се прилага за лични данни събирани във връзка със стоките и услугите, които предлага. 

Това включва данни, събрани онлайн чрез уебсайта(„Собственост на Маус-Варна ЕООД“).

Настоящата Политика за защита на личните данни е инкорпорирана и представлява част от Условия за ползване на сайта на Маус-Варна ЕООД.

Вашето съгласие

Използвайки сайт на Маус-Варна ЕООД, вие давате съгласието си Маус-Варна ЕООД да събира, използва и разкрива вашите лични данни в съответствие 

с тази Политика за защита на личните данни. Ако не сте съгласни със събирането, използването и разкриването на личните ви данни по този начин, 

моля не използвате сайта на Маус-Варна ЕООД или не предоставяйте по друг начин лични данни на дружеството.


Използвайки сайта на Маус-Варна ЕООД, вие безусловно и изрично се съгласявате, че въвеждането от вас на ваши лични данни, 

представлява ваше изрично писмено съгласие за събирането, обработването, съхранението и предоставянето на вашите лични данни, 

съгласно описаните тук правила.


Всеки потребител на сайта на Маус-Варна ЕООД, има право да поиска по всяко време, предоставените от него лични данни да бъдат изтрити. 

Искането трябва да бъде отправено в писменна форма на следния имейл адрес: office@tapetifoto.com. В момента на отправяне на искането от ваша страна, 

не трябва да съществуват никакви неуредени взаимоотношения между вас и Маус-Варна ЕООД. 

Към момента на заличаването, вие и Маус-Варна ЕООД не трябва да имате никакви претенции един към друг.

Единствено Маус-Варна ЕООД ще събира, използва и/или разкрива вашата лична информация по лоялен и законосъобразен начин. 

В повечето случаи, ние ще поискаме вашето съгласие изрично, но в някои случаи можем да предположим съгласието ви от вашите действия и/или поведение. 

Можем да ви помолим да предоставите допълнително съгласие, ако се наложи да използваме вашите лични данни за целите, 

които не са обхванати от настоящата Политика за защита на личните данни. 

Вие не сте длъжни да предоставяте такова съгласие, но ако не го предоставите, то вашето участие в някои дейности може да бъде ограничено. 

Ако предоставяте допълнително съгласие, условията на това съгласие ще имат предимство в случай на конфликт с условията на настоящата Политика за защита  на личните данни.


 Моля да вземете под вимание, че можем да обработваме личните ви данни без съгласието ви, ако имаме законова причина за това, при условие, че такова изискване не вреди на собствените ви права, свободи и интереси. Всяко такова използване трябва да съответства на приципите на поверителост  описани по-горе.


 


Деца


По-голямата част от сайтa на Маус-Варна ЕООД e проектиранa и предназначени за употреба от възрастни. 

В случаите, когато сайтa на Маус-Варна ЕООД е предназначен за използване от по-младата аудитория, 

ние ще изискаме съгласие от родител или настойник преди да събираме лични данни, когато счетем, 

че е целесъобразно да се направи това или когато това се изисква от приложимите закони и подзаконови актове 

(възрастта, при която е необходимо съгласие е различна за отделните държави). 

Ако сте дете, надхвърлило възрастта, под която във вашата държава е необходимо родителско съгласие, 

трябва да прегледате условията на тази Политика за защита на личните данни с ваш родител или настойник, 

за да сте сигурни, че ги разбирате и приемате.


Ако установим, че сме събрали информация за дете, без съгласието на родител или настойник, 

когато такова съгласие е необходимо, ще изтрием тази информация възможно най-скоро.


Достъпът до някои от частите на сайта на Маус-Варна ЕООД и/или правото да бъдат получавани подаръци, 

мостри или други награди могат да бъдат ограничени за потребители над определена възраст. 

Ние може да използваме вашите лични данни, за да проверим възрастта и ако е необходимо да наложим ограничения.

    Какви данни можем да събираме?

В тази Политика за защита на личните данни, „лични данни” означава информация или част от информация, 

която може да спомогне за това да бъдете идентифицирани. Това обикновено включва информация като вашето име, дата на раждане, адрес, псевдоним, 

имейл адрес, както и телефонен номер, но може да включва и друга информация като IP адрес, навици за пазаруване и информация за начина ви на живот, 

като и вашите хобита и интереси. Събираме лични данни за вас единствено от това което Ви ни предоставяте на сайта ни, при регистрация или закупуване на стока.

Ако имате въпроси, коментари или се интересувате как управляваме Вашата лична информация, 

вижте Вашите права на защита на личните данни и към кого да се обърнете, по-долу...

Маус-Варна ЕООД не продава лични данни, с изключение на юридически лица, на които отдаваме част или цялата си дейност 

(например във връзка с продажбата на марка) или по друг начин във връзка с вливания, сливания, промяна на управлението, 

преобразуване или ликвидация на цялата или на част от дейността.

    Къде съхраняваме личните ви данни?

Хост сървъра за сайта на Маус-Варна ЕООД се намират в Република България. 

Вашите лични данни ще бъдат въведени на сървърите и ще бъдат обработвани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове  за защита на личните данни.

    Защита на личните ви данни:

    Ние предприемаме всички разумни предпазни мерки, за да запазим вашите лични данни и изискваме от третите лица, да направят същото. Достъпът до личната ви информация е ограничен, за да предотврати неразрешен достъп, промяна или злоупотреба и е допустим само за нашите служители.

    Вашите права за защита на личните данни и към кого да се обърнете:

    Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно как контролираме личните ви данни можете да се свържете с нас следния имейл адрес: office@tapetifoto.com

Имате правото да ни кажете, ако:

    ·не искате за в бъдеще да бъдете търсени от нас

    ·искате копие от личните данни, с които разполагаме

    ·искате от нас да коригираме, актуализираме или изтрием личните ви данни от нашите записи

    ·искате да докладвате за злоупотреба с личните ви данни

За да ни помогнете с вашето искане, моля предоставете пълното си име и данни.

Изменения на нашата Политика за защита на личните данни

Можем в определени моменти да променяме Политиката си за защита на личните данни, 

като публикуваме актуалната версия на Политика за защита на личните данни на сайтовете на Маус-Варна ЕООД. 

Препоръчваме ви да посещавате сайтовете често, за да бъдете информирани за това, как ние използваме вашите лични данни.

Маус-Варна ЕООД

Top